środa, 26 marca 2008

butla
butla z szamotu, malowana angobami, wypalona w piecu elektrycznym, 1230C
butla znajduje się w galerii Ars Nova w Łodzi